the contributors

Hadjinicolaou Nicos

Kafetsi Anna

Kokkini Lena

Koskina Katerina

Koutsomalis Kyriakos

Lappas George

Mavrotas Takis

Michailidou Mary

Papadopoulou Bia

Restany Pierre (also available in French)

Tzirtzilakis Yorgos

© ART TOPOS, 1996
Last update: 16 Jul. 1996
info@artopos.org