Το ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
σε συνεργασία με το QUEENS MUSEUM OF MODERN ART
και το ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
σε συνεργασία με το AMERICAN-HELLENIC
CHAMBER OF COMMERCE

με την αιγίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
της Πρεσβείας των ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
και του
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
παρουσιάζει τις :


MODERN
ODYSSEYS

Ελληνο-Αμερικανοί Καλλιτέχνες του 20ου αιώνα

Από
3 Σεπτεμβρίου
έως
30 Νοεμβρίου
2000

Modern Odysseys
Καλλιτέχνες

Χαιρετισμός του Υπουργού Πολιτισμού

Greek American Odyssey: An osmosis
of cultures (by K. Koskina)


At home in America: Greek American art
since the 1960's (by W. Valerio)

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Με την άδεια και την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου