Κώστας Βαρώτσος

Τεύχος Άρθρα
2ο Εν συντομία: άλλα σημαντικά εικαστικά γεγονότα, 1995-96
-- Ο ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
-- "Ορίζοντες", μια έκθεση στο Museum van Hedengaagse Kunst της Αμβέρσας
-- Κώστας Βαρώτσος: Βιογραφικά Στοιχεία

© ART TOPOS, 1996, 1999
info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: