Ανδρέας Βούσουρας: KAOStrax

Το video αυτό είναι η τρισδιάστατη αναπαράσταση που δημιουργήθηλε για την παρουσίαση του έρργου του Ανδρέα Βούσουρα "KAOSTrax" (2002).

Για το έργο αυτό μπορείτε επίσης να διαβάσετε:


Για να δείτε το video, επιλέξτε ένα από τα δύο επόμενα κουμπιά, ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής σας με το Internet:

 

© ART TOPOS, 2000
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: