Christos Kapralos

Works from the Zacharias G. Portalakis Collection

Christos Kapralos

The sculpture of Christos Capralos, by Dr. Dimitris Pavlopoulos

Works by Christos Capralos from the Zacharias G. Portalakis Collection

Christos Capralos' biographical note

© ART TOPOS 1996, 1998
info@artopos.org

With the kind support of
Zacharias G. Portalakis S.A. Brokerage Firm