Γιώργος Ζογγολόπουλος

Τεύχος Άρθρα
2ο Εν συντομία: άλλα σημαντικά εικαστικά γεγονότα, 1995-96
2nd Γιώργος Ζογγολόπουλος: Βιογραφικά στοιχεία

© ART TOPOS, 1996, 1997
info@artopos.org