Γιάννης Ψυχοπαίδης

Τεύχος Άρθρα
2ο Εν συντομία: άλλα σημαντικά εικαστικά γεγονότα, 1995-96
--- Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως: ΠΛΟΕΣ IV - Γιάννης Ψυχοπαίδης: Διασταυρώσεις
--- Γιάννης Ψυχοπαίδης: Βιογραφικό Σημείωμα

© ART TOPOS, 1996, 1997
info@artopos.org