Αλέκος Φασιανός

Τεύχος Άρθρα
2ο Εν συντομία: άλλα σημαντικά εικαστικά γεγονότα, 1995-96
--- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (από την σύντομη παρουσίαση της έκθεσης με έργα του στους Δελφούς τον Οκτώβριο 1998)

© ART TOPOS, 1996, 1997
info@artopos.org