Με τα μάτια των ρομαντικών...
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩΝ
Έργα ευρωπαϊκής ζωγραφικής
του 19ου αιώνα
από το Μουσείο Μπενάκη

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου