Έλληνες διωκόμενοι....
Charles-Lock Eastlake (1793-1865): Έλληνες διωκόμενοι, 1833
Ελαιογραφία σε μουσαμά 95 Χ 134 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου