Έλληνας που υπερασπίζεται τον τραυματισμένο πατέρα του...
Ary Scheffer (1795-1858): Ελληνόπουλο υπερασπίζεται τον πληγωμένο πατέρα του, 1827
Ελαιογραφία σε μουσαμά 45 Χ 37 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου