Η Ερμούπολη της Σύρου...
Wilhelm von Weiler (έδρασε κατά την περίοδο 1830-1840): Άποψη της Ερμούπολης της Σύρου, 1842
Υδατογραφία σε χαρτί 33 Χ 45 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου