Το Βαθύ της Ιθάκης...
Joseph Cartwright (1789-1829): Το Βαθύ της Ιθάκης, π. 1820
Υδατογραφία σε χαρτί 47 Χ 74 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου