Το λιμάνι της Κέρκυρας...
Joseph Schranz (1803-μετά το 1853): Το λιμάνι της Κέρκυρας, 1826
Υδατογραφία σε χαρτί 28 Χ 46 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου