Έλληνας...
Carl Haag (1820-1915): Έλληνας, 1861
Γκουάς σε χαρτί 35 Χ 25 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου