Πασχαλιάτικο πανηγύρι...
Clotilde de Angelis (έδρασε στα μέσα του 19ου αιώνα): Πασχαλινό Πανηγύρι
Υδατογραφία σε χαρτί 29,5 Χ 44 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου