Η συνοικία Φανάρι...
Vincenzo Lanza (1822-1902): Άποψη της συνοικίας "Φανάρι" με το μνημείο του Λυσικράτη, 1863
Υδατογραφία σε χαρτί 19 Χ 26 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου