Θησείο..
Jean-Nicolas-Henri de Chacaton (1813-1857+): Άποψη του Θησείου από νοτιοανατολικά, π. 1838-39
Υδατογραφία σε χαρτί 22 Χ 29 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου