Στήλες Ολυμπίου Διός
Johann-Michael Wittmer (1802-1880): Άποψη της Αθήνας από τον Ιλισό, 1833
Υδατογραφία σε χαρτί 24,5 Χ 39,5 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου