Καρυάτιδες...
Carl-Friedrich Werner (1808-1894):Το πρόπυλο των Καρυάτιδων του Ερεχθείου, 1877
Γκουάς σε χαρτί 35 Χ 51 εκ.

© ART TOPOS, 1998
E-mail: info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: 10/12/1998
Με την ευγενική υποστήριξη
του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου