Κωστής Τραινατφύλλου

Έργα του Κωστή Τριανταφύλλου βρίσκονται σε Μουσεία και Ιδιωτικές Συλλογές στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία και αλλού, όπως:

και αλλού.

© ART TOPOS, 1996
Τελευταία ενημέρωση:
info@artopos.org