Κωστής Τραινατφύλλου

1992:
  • "Αction Εclat-Eclair", Ποιητικός διάλογος με τρεις ηλεκτρονικούς κεραυνούς. Etablissements Phonographiques de l'Est, Παρίσι, F.
1991:
  • "Energy performance". Εννέα ηλεκτρονικοί κεραυνοί και ένας κιθαριστής. Μουσική του Δημήτρη Ζαφειρέλλη για κιθάρα συνθεσάιζερ στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Σκιρώνειου Moυσείoυ. Μέγαρα, Αττικής.
1975:
  • "Kρακ", Ποιητικό δρώμενο με ορχήστρα, Αίθουσα Τέχνης Γιάννη Σταθά, Αθήνα.

© ART TOPOS, 1996
Τελευταία ενημέρωση:
info@artopos.org