Τάκις

Τεύχος Άρθρα
2nd Τάκις: Η επίσημη ελληνική συμμετοχή στη Μπιενάλε της Βενετίας 1995
--- Τάκις: Αναδρομική έκθεση στην Αθήνα
--- Τάκις: Βιογραφικά στοιχεία

© ART TOPOS, 1996, 1997
info@artopos.org