Γεράσιμος Στέρης

Τεύχος Άρθρα
--- Σχέδια, 1920 -1935, από τη Συλλογή της ALPHA BANK
--- Γεράσιμος Στέρης: Βιογραφικά στοιχεία

© ART TOPOS, 1996, 2000
info@artopos.org