Σοφία Πορταλάκη-Αρμάου

Τεύχος Άρθρα
-- Σύχγρονη Αγιογραφία από τη Σοφία Πορταλάκη-Αρμάου
-- Σοφία Πορταλάκη-Αρμάου: Βιογραφικά Στοιχεία

© ART TOPOS, 1996, 1999
info@artopos.org
Τελευταία ενημέρωση: