Γιώργος Λάππας

Τεύχος Άρθρα
2ο Γιώργος Λάππας: Οι εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη
2nd Γιώργος Λάππας: Βιογραφικά στοιχεία

© ART TOPOS, 1996, 1997
info@artopos.org