Χρήστος Καπράλος

Τεύχος Άρθρα
--- Θεόδωρος Στάμος - Χρήστος Καπράλος στο Ηράκλειο
--- Χρήστος Καπράλος: Βιογραφικά στοιχεία

© ART TOPOS, 1996, 1997
info@artopos.org