Αλέξης Ακριθάκης

Τεύχος Άρθρα
--- Έργα του Αλέξη Ακριθάκη από τη Συλλογή Ζαχαρία Γ. Πορταλάκη
--- Αλέξης Ακριθάκης: Βιογραφικά στοιχεία

© ART TOPOS, 1996, 1997
info@artopos.org